Συνεδρίες με παιδιά
Συνεδρίες με παιδιά

Στην ατομική συνεδρία με το παιδί, ο θεραπευόμενος τοποθετείται στο κέντρο της συνεδρίας, γίνεται το επίκεντρο του ενδιαφέροντος και της προσοχής ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο περιβάλλον για να ξεδιπλώσει τη προσωπικότητά του, τις ανάγκες του και ό,τι το προβληματίζει χωρίς κανένα περιορισμό. Με το τρόπο αυτό δημιουργούνται τα θεμέλια πάνω στα οποία το παιδί θα πειραματιστεί ελεύθερα και άκριτα με τις σκέψεις, τις δεξιότητες και τα συναισθήματά του και θα βρει το δρόμο της δικής του θεραπείας - μοναδικός για κάθε παιδί.

Στην εμπειρία μου δουλέυοντας με παιδιά, δε σταματά να με εκπλήσει πόσο εκφραστικά είναι ακόμη και όταν δε χρησιμοποιούν λόγια - θα έλεγα, κυρίως τότε! Δε σταματά επίσης να με συγκινεί ο πλούτος των δεξιοτήτων τους, οι αδρές ικανότητές τους και η ευελιξία τους στο πως να εκφράσουν τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τις ιδέες και τα αιτήματά τους. Μέσα από το παιχνίδι, βρίσκουν το χώρο και την ελευθερία να εκφραστούν και να αποτυπώσουν κάθε πτυχή της ύπαρξής τους, χωρίς να κρίνονται, να καθοδηγούνται ή να διορθώνονται και χωρίς έναν ενήλικα να περιμένει κάτι από αυτά. Η προσέγγιση αυτή που έχει επίκεντρο το παιδί θεμελιώνει τη θεραπευτική διαδικασία στις αρχές της άνευ όρων αποδοχής, της μη - καθοδηγητικής παρουσίας του θεραπευτή και φυσικά της δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας.

Προκειμένου για την καλύτερη σκιαγράφηση των αναγκών του παιδιού, πριν τη πρώτη συνεδρία μαζί του, συναντιεμαι με τους γονείς και παίρνω ένα πλήρες ιστορικό της οικογένειας, κάτι που μπορεί να ολοκληρωθεί σε μία, ή συχνότερα, 2 συνεδρίες. Οι γονείς είναι “παρόντες” σε όλη τη διάρκεια της θεραπείας καθώς ενημερώνονται σε τακτικές συναντήσεις για την πορεία της θεραπείας με το παιδί τους. Πλέον της ενημέρωσης αυτής, σκοπός μου είναι να παρέχω στους γονείς τα εργαλεία εκείνα που θα τους βοηθήσουν να αλληλεπιδρούν με το παιδί τους θεραπευτικά και στο σπίτι. Ο όρος που συχνά χρησιμοποιείται, ψυχοεκπαίδευση, περιγράφει ακριβώς αυτή τη μετάδοση των απαραίτητων γνώσεων και εργαλείων που θα βοηθήσουν τους γονείς να κατανοήσουν καλύτερα τη γλώσσα των παιδιών τους και να έχουν την υπομονή και ψυχραιμία να αντιμετωπίσουν οτιδήποτε συνιστά πρόκληση για την οικογένεια, αποτελεσματικά. Έτσι, το θεραπευτικό αποτέλεσμα πολλαπλασιάζεται και γίνεται ορατό πιο γρήγορα και άμεσα σε όλα τα μέλη της οικογένειας και φυσικά σε κάθε χώρο όπου αλληλεπιδρά το παιδί.

Η θεραπεία των παιδιών βάζει πολύ γερά θεμέλια στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξή τους και έχει πολύ σημαντικό θετικό αντίκτυπο όχι μόνο στα ίδια αλλά και στη δυναμική ολόκληρης της οικογένειας. Είναι μια “επένδυση” που αποφέρει καρπούς στην ευεξία, αντοχή και συνοχή του οικογενειακού συστήματος, προσφέροντας λύσεις σε οποιοδήποτε θέμα απασχολεί την οικογένεια, όσο δυσεπίλυτο και να φαίνεται αρχικά. Η φροντίδα μου, το νοιάξιμό μου, οι γνώσεις και η εμπειρία ζωής που έχω με θέματα ψυχικής υγείας που φαντάζουν συχνά ανυπέρβλητα, είναι οι οδηγοί μου στις θεραπευτικές μου παρεμβάσεις και επιφέρουν θεραπευτική αλλαγή στη δυναμική της οικογένειας.

Ειδικά η κλινική μου ενασχόληση με παιδιά που έχουν λάβει διάγνωση ΔΕΠυ ή παρουσιάζουν συμπτώματα χωρίς να έχουν λάβει επίσημη διάγνωση με έχει προικίσει με τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και εργαλεία για παρεμβάσεις στοχευμένες στις συγκεκριμένες ανάγκες αυτών των παιδιών. Έτσι, παιδιά που δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν σε ένα εγχείρημα και να διατηρήσουν τη συγκέντρωσή τους σε αυτό, παιδιά που φαίνονται να μην ακούν όταν τους μιλάμε ή δείχνουν να αφαιρούνται, παιδιά που έχουν δυσκολία με τη διαχείριση του χρόνου και της οργάνωσης, εμφανίζουν συγχρόνως και έντονες συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες ως αποτέλεσμα των συμπτωμάτων τους. Το συνολικό κλινικό προφίλ του παιδιού γίνεται αντικείμενο της θεραπείας, που σημαίνει ότι κάθε πτυχή των προκλήσεων που συναντά έρχεται στο επίκεντρο της συνεδρίας και δουλεύεται συστηματικά από το ίδιο με σκοπό την ολιστική βελτίωση της εμπειρίας του. Εδώ μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη θεραπευτική μου προσέγγιση σε παιδιά με ΔΕΠυ.